Posts tagged newspapers

Дэлхийн томоохон хэвлэлүүдийг үнэгүй унших

Дэлхийн томоохон хэвлэлүүд болох Wallstreet Journal, Bloomberg, Financial Times, Foreign Policy, Harvard Business Review, The Australian Financial Review, The New York Times, Wired, The Vanity Fair зэргийг онлайнаар ямар нэгэн хязгааргүйгээр уншихыг хүсвэл Chrome эсвэл Firefox браузер дээрээ “bypass paywalls” нэмэлтийг суулгах замаар унших боломжтой юм байна. Суулгахад ердөө л 1 мниут орчим болох бөгөөд ганц сул тал нь гэвэл заавал компьютер дээрээсээ вэбээр нь дамжуулж л хандах аж.

Үнэгүй уншиж болох хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслүүдийн жагсаалт:

Read More