Posts tagged эрүүл мэнд

Өдрийн аль цагт дасгал хийвэл үр дүнтэй вэ?

Өдрийн аль цагт дасгал хийх нь бидний бие махбодид арай илүү үр дүнтэй бол гэж та бодож байсан уу?

Дасгал хийж буй цаг болон бодисын солилцооны чиглэлээр хийгдсэн судалгаанаас үзэхэд зарим хүмүүсийн хувьд үдээс хойш дасгал хийх нь илүү үр дүнтэй байдаг нь тогтоогджээ. Чихрийн шижин өвчний хоёрдугаар төрлийн шинж тэмдэгтэй эрэгтэйчүүдэд хийсэн уг судалгаанаас үзэхэд үдээс хойш дасгал хийх нь бодисын солилцоог үдээс өмнө хийхээс илүүтэйгээр идэвхжүүлж байдаг нь тогтоогджээ.

Read More