Хөрөнгө оруулагчид Конгрессийг эсэргүүцэв

Dow өнөөдөр 612 гаар уналаа. Гол учир нь төрийн ордонд санхүүгийн хямралаас авхар төлөвлөгөөг дэмжихгүй байгаагаас хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн эсэргүүцлээ ийнхүү хувьцааны үнийг унаган илэрхийлж байна. Хэрэв үүн шиг өдөр дахин нэг үргэлжилбэл зах зээл 10,000 аар унах магадалалтай. Энэхүү уналтыг Уол Стрийт тайлбарлахдаа:

“Энэ бол хувьцааны бөөний уналт байлаа, Стрийт зүгээр л эрх баригч нарыг энэхүү төлөвлөгөөг нь батлахгүй бол хувьцааны үнэ бөөн бөөнөөрөө унах болноо гэдгийг шууд бусаар дамжуулж буй дохиол боллоо,” хэмээн Роберт Павлик, Өүктрий Хөрөнгийн Менежментийн Хөрөнгө Оруулалт Хариуцсан Захирал хэлэв.
Continue reading “Хөрөнгө оруулагчид Конгрессийг эсэргүүцэв”