2010 он миний хувьд

Хүн бүрийн амьдралын тусгал нь олон нийтийн сүлжээ сайт болох цаг бидний өмнө ойрхон байна. 2010 онд өөрийн facebook ээр ямар ямар мессеж бичиж хүмүүстэй хуваалцаж байсныг эргэн нэг дурсдаг зүйл ашиглаж бүтээлээ:

Share

2 Replies to “2010 он миний хувьд”

Leave a Reply

Your email address will not be published.