Ашантигийн шинэ синглийн нүүр

Ashanti

Ашантигийн шинэ оны уран бүтээлийн эхлэл “The Way That I Love U” синглийн нүүр зураг нь үнэхээр тасархай..

Share

3 Replies to “Ашантигийн шинэ синглийн нүүр”

Leave a Reply

Your email address will not be published.