Шинэ сэтгүүлийн нүүр зургууд

Alicia Keys Rihanna

Keyshia Cole Rachel Stevens

Элишиа Кийз, иана; Кийша Коүл, ейчэл Стивенс нарын хэн нь энэ долоо хоногийн сэтгүүлийн нүүрэн дээр гоё гарсан байна?

Share

One Reply to “Шинэ сэтгүүлийн нүүр зургууд”

Leave a Reply

Your email address will not be published.